Ordinační doba
Pondělí až pátek  7:00 - 13:00

Poliklinika Dům zdraví Jihlava
Vrchlického 2497/57

Vítejte

Ambulance ADIKTA s.r.o. je ambulantní zařízení, které se věnuje problematice návykových nemocí - závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách a nelátkovým závislostem jako je patologické hráčství. Další možností léčby a léčení jsou duševní stavy zejména v souvislosti s požívaním alkoholu a dalších návykových látek.

Ambulance je smluvní zařízení všech zdravotních pojišťoven 
a léčba je hrazena ze zdravotního pojištění.

Ordinační doba

Pondělí - pátek

7:00 - 13:00

nabízíme

Možnosti ambulantní léčby ambulance ADIKTA s.r.o.

Diagnostika

Při vyšetření se zaměřujeme na jednotlivé příznaky a projevy v souvislosti duševním onemocněním dle mezinárodní klasifikace MKN-10.

Edukace

Nejúčinnější způsob vysvětlení některých stavů pomocí tabule, obrázků, textů a her k docílení získání povědomí o svém zdravotním stavu nebo nemoci.

Testování

Některé stavy vyžadují laboratorní vyšetření krve a moči, alkotester. 
Testy na drogy neprovádíme.

Léčba

Nasazení psychofarmak v případě duševních stavů. Obvykle léčba návykových nemocí nevyžaduje nasazení léků.

Substituční léčba

V naši ambulanci léčime lidi závislý na opioidech substitucí buprenorfínem. Metadon naše ambulance neposkytuje.

Psychoterapie

Součástí léčby je individuální psychoterapie, skupinová a rodinná terapie metodou dynamické a interpersonální psychoterapií.